Autoškola Gajnice specijalizirana za osposobljavanje osoba za vozače: A i B kategorija.

_

UKRATKO

AUTOŠKOLA 

GAJNICE

10+Automobila
4+Motora
3Lokacije u gradu